pl en de
O firmie »

Ślusarstwo

Ślusarstwo to dział obróbki metali i tworzyw sztucznych w stanie zimnym, obejmujący czynności wykonywane głównie narzędziami ręcznymi lub prostymi obrabiarkami.

W ślusarni wykonuje się takie czynności, jak: obróbka wstępna (np. odcinanie kawałka rury), obróbka wykańczająca (np. gwintowanie ręczne) oraz montaż poprzedzony dopasowywaniem ręcznym części. Rola ślusarza w zakładzie pracy jest więc szczególnie ważna. Od osób wykonujących ten zawód wymaga się coraz wyższych kwalifikacji. Dzieje się tak, ponieważ nowoczesne maszyny, wykorzystywane w ślusarstwie, są coraz bardziej skomplikowane i wymagają doskonałej znajomości zasad, na jakich działają. Ślusarz musi być wszechstronnie wyszkolony, by mógł dobrze i sprawnie wykonywać wszelkie operacje wchodzące w zakres jego pracy.

Ślusarnia jest miejscem pracy ślusarzy, wydzielonym zwykle w hali montażowej. Wydzielone są w niej stanowiska robocze, na które składają się: stół ślusarski (rys. nr 1) oraz imadło (rys. nr 2). Powierzchnię stołu pokrywa przeważnie płyta z tworzywa sztucznego lub miękkiej blachy.

Rys. nr 1 Stół ślusarski

Rys. nr 2 Imadła ślusarskie: a) promieniowe, b) równoległe